Έντυπα

Αιτήσεις

1. Απλή αίτηση

2. Απλή αίτηση αναπληρωτών ΕΣΠΑ

3. Αίτηση άδειας μόνιμου προσωπικού

4. Αίτηση άδειας αναπληρωτών – ΕΣΠΑ

5. Αίτηση άδειας υπαλλήλου

6. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου

7. Αίτηση επανεξέτασης απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

8. Αίτηση πιστοποιητικού εξωσχολικής χρήσης

 

Βεβαιώσεις

Βεβαίωση για εκδρομές (αρ. μαθητών) – Νηπιαγωγεία

Βεβαίωση για εκδρομές (αρ. μαθητών) – Δημοτικά

Πρακτικά- Αναφορές

Αναφορά ανάληψης εκπαιδευτικού

Αναφορά ανάληψης μετατασσόμενου εκπαιδευτικού

Πρακτικό εκδρομών (Δημοτικά)

Πρακτικό εκδρομών (Νηπιαγωγεία)

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υπεύθυνη Δήλωση οικογενειακού επιδόματος

Υπεύθυνη Δήλωση υπεράριθμου εκπαιδευτικού

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599

Εισοδηματική Ενίσχυση

Εισοδηματική Ενίσχυση οικογενειών με χαμηλό εισόδημα (δικαιολογητικά)

Εισοδηματική Ενίσχυση (Αίτηση)

Εισοδηματική Ενίσχυση (Υπεύθυνη Δήλωση)

Υπερωρίες

Πίνακας Υπερωριών

Υπεύθυνη Δήλωση Υπερωριών

Οδοιπορικά Συμπλήρωσης Ωραρίου

Δικαιολογητικά Οδοιπορικών Συμπλήρωσης Ωραρίου

Ημερολογιακός Πίνακας

Ημερολόγιο Κίνησης

Συγκεντρωτική Κατάσταση

Υπεύθυνη Δήλωση Οδοιπορικών

Πηγή: http://dipe.ioa.sch.gr/

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή 

ΦΕΚ

Εγκύκλιος

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή και φύλλο ιατρικής εξέτασης

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: