Κοινωνική υπηρεσία

Τεχνολογική υποστήριξη ΑμεΑ

                                                              Τεχνολογική υποστήριξη ΑμεΑ

 


   Το αντικείμενο εργασίας του Κοινωνικού λειτουργού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), είναι ευρύτατο και καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 891/1978 ΔΕΚ 213/7-12/78 ΤΑ.
Ειδικότερα ο Κοινωνικός Λειτουργός :

  1. Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολείου, οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών με επίκεντρο το παιδί και τις ιδιαίτερες ανάγκες του
  2. Υποδέχεται το παιδί και την οικογένειά του που  για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με το σχολικό πλαίσιο, τους ενημερώνει για το ρόλο,τους στόχους και την λειτουργία του, τους συμβουλεύει – ενθαρρύνει και υποστηρίζει για την καλύτερη προσαρμογή τους στο πρόγραμμα και στη λειτουργία του σχολείου.
  3. Καταρτίζει το κοινωνικό-οικονομικό και ατομικό ιστορικό του μαθητή
  4. Ακολουθείτε ωρολόγιο πρόγραμμα, σε ατομική και μικροομαδική βάση με τους μαθητές, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που έχουν τεθεί ξεχωριστά   και με τις ιδιαίτερες ανάγκες που ο καθένας έχει.
  5. Συνεργάζεται στενά  με τους δασκάλους και τις λοιπές ειδικότητες του σχολείου για την από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν καθώς και για ανταλλαγή  απόψεων πάνω σε τρόπους παρέμβασης και υποστήριξης
  6. Πραγματοποιεί επισκέψεις στα σπίτια των μαθητών προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες διαβίωσης και να συμβάλει στις όποιες ανάγκες απορρέουν από την οικογένεια τόσο σε πρακτικά όσο και ψυχοσυναισθηματικά θέματα.
  7. Βοηθά την οικογένεια στην επαφή και επικοινωνία με Φορείς-Οργανισμούς και Υπηρεσίες του τόπου και φροντίζει για την όσο το δυνατό καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθώς και των θεμάτων που αιτούνται.
  8. Συστηματικά και προγραμματισμένα πραγματοποιεί συναντήσεις με τους γονείς  και παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.
  9. Προετοιμάζει τους γονείς και τους μαθητές για την αποφοίτησή τους και  συζητά μαζί τους την δομή εκείνη που ενδεχομένως θα καλύπτει στο εξής τις ανάγκες τους
  10. Παρακολουθεί την  πορεία και εξέλιξη των αποφοίτων μαθητών ,για εύλογο χρονικό διάστημα και συνεργάζεται στενά με το νέο τους πλαίσιο, προκειμένου η προσαρμογή και αντιμετώπισή τους να γίνει με τον καλύτερο δυνατό  τρόπο.
 Υλικό- Άρθρα
Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: