Λογοθεραπεία

Τεχνολογική υποστήριξη ΑμεΑ

                                                              Τεχνολογική υποστήριξη ΑμεΑ

 

   Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη της οποίας το γνωστικό αντικείμενο είναι η μελέτη, η έρευνα και η εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων που αφορούν στην Ανθρώπινη Επικοινωνία – λεκτική και μη λεκτική – και στις διαταραχές αυτής.

Ειδικότερα η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με την:

 1. Αξιολόγηση
 2. Διάγνωση
 3. Πρόληψη
 4. Θεραπεία και Συμβουλευτική παρέμβαση α) των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής και β) των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα (δυσφαγία).

Σε αυτά πλαίσια απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών  που μπορεί να έχουν προβλήματα από την γέννηση τους ή να τα εμφάνισαν στην πορεία της ζωής τους.

Ο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

    Ο λογοθεραπευτής είναι ένας ειδικός, επιστημονικά εκπαιδευμένος στο να ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας που παρουσιάζουν άτομα όλων των ηλικιών. Ο λογοθεραπευτής αναλαμβάνει εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης των διαταραχών επικοινωνίας.

I. Λήψη ιστορικού

Ο λογοθεραπευτής αρχικά λαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και λεπτομερές ιστορικό του παιδιού το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για την ανάπτυξη, το ιατρικό ιστορικό, το κληρονομικό ιστορικό και άλλα στοιχεία που παρέχουν κυρίως οι γονείς ή κάποιο άλλο πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος.

ΙΙ. Δοκιμασίες Αξιολόγησης

Έπειτα με βάση το ιστορικό του παιδιού ο λογοθεραπευτής επιλέγει κατάλληλες δοκιμασίες αξιολόγησης που χορηγεί στο παιδί.

ΙΙΙ. Θεραπευτικοί Στόχοι

Ο λογοθεραπευτής συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών, το ιστορικό του παιδιού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως οι συνήθειες του, ο τρόπος ζωής της οικογένειας και άλλα, επιλέγει τους κατάλληλους θεραπευτικούς στόχους

IV. Συμβολή γονέα/γονέων

Συνήθως οι γονείς καλούνται να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην θεραπευτική διαδικασία, ο λογοθεραπευτής με τους γονείς αποτελούν ομάδα συνεργασίας, έτσι ανά τακτά χρονικά διαστήματα ο λογοθεραπευτής αξιολογεί την εξέλιξη του  παιδιού και ενημερώνει σχετικά τους γονείς.

V. Η Επιτυχία

Η επιτυχία και η διάρκεια της λογοθεραπείας κρίνεται από παράγοντες όπως η φύση της διαταραχής, η σχέση του θεραπευτή με το παιδί αλλά και η αφοσίωση των γονέων στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η λογοθεραπεία περιλαμβάνει δραστηριότητες για το σπίτι. Όταν οι γονείς ακολουθήσουν τις συμβουλές του λογοθεραπευτή τότε η θεραπευτική διαδικασία επιταχύνεται.

*****************************************************************************************************************************************

Η παιδεία είναι η μεγαλύτερη ανάγκη

των ανθρώπων, αλλά

πρώτα πρέπει να φάνε.

(Danton’s Memorial, Paris)

Διαταραχές σίτισης – κατάποσης (ΔΥΣΦΑΓΙΑ) 

Οι λειτουργίες σίτισης και κατάποσης είναι α) κατεύθυνση σίελου, υγρών και φαγητών από το στόμα στο στομάχι με παράλληλη προστασία της αναπνευστικής οδού, β) παροχή αρκετών κατάλληλων ειδών υγρών και φαγητών ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη και η εξέλιξη των παιδιών.

Ο μηχανισμός της κατάποσης είναι μία δυναμική και ταχύτατη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται σε 3 στάδια:

Ι. Στοματικό στάδιο

ΙΙ. Φαρυγγικό στάδιο

ΙΙΙ. Οισοφαγικό στάδιο

Η Δυσφαγία είναι διαταραχή της φυσιολογικής διαδικασίας κατάποσης. Οι διαταραχές κατάποσης (δυσφαγία) είναι σύμπτωμα και όχι μία ασθένεια. Είναι η περιγραφή συμπτωμάτων που σχετίζονται με προβλήματα στη λήψη, στη διαχείριση και στην προώθηση της τροφής και των εκκρίσεων από τα χείλη έως το στομάχι. Οι διαταραχές της κατάποσης αφορούν δυσλειτουργίες κατά τη σίτιση και μπορούν να παρατηρηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της κατάποσης (στοματικό στάδιο, φαρυγγικό στάδιο και οισοφαγικό στάδιο).

Συμπτώματα που παρατηρούνται στις διαταραχές κατάποσης:

 • Μειωμένη στοματική αισθητικότητα
 • Μειωμένη μυϊκή δύναμη και ελλιπής έλεγχος της γλώσσας ή των χειλιών
 • Μεγαλύτερη προσπάθεια ή/και περισσότερος χρόνος για μάσηση ή κατάποση
 • Πολλαπλές καταπόσεις ανά βλωμό
 • Σιελόρροια
 • Προσκόλληση τμημάτων τροφής σε διάφορα σημεία στο στόμα ή στο λαιμό με κίνδυνο να εισχωρήσουν στην αναπνευστική οδό και να οδηγηθούν προς τους πνεύμονες, κίνδυνος για εισρόφηση ή πνιγμό
 • Βήχας κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την κατάποση
 • Μεταβολές στη φωνή (υγρή φωνή) κατά τη διάρκεια ή μετά τη σίτιση
 • Πνίξιμο κατά τη διάρκεια ή μετά την κατάποση
 • Παλινδρόμηση της τροφής στο στόμα ή από τη μύτη
 • Επανεμφανιζόμενη πνευμονία
 • Βρογχοσπασμοί
 • Απώλεια βάρους ή αφυδάτωση λόγω μη επαρκούς σίτισης

Η Δυσφαγία μπορεί να επιβραδύνει ή/και να αναστείλει την αποτελεσματικότητα ενός θεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης, απειλώντας όχι μόνο την υγεία αλλά και τη ζωή του ασθενούς.

 

 

 

 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: