Προσωπικό

Σχολικό έτος 2017-18

Πάτσης Γεώργιος

Μπίμπου Αλεξάνδρα

Βλάχου Μαρία-Βιργινία

Κοκκινέλη Κυριακή

Κώστα Ευθαλία

Δερέκα Ερμιόνη

Βάσιος Σπύρος

Καούκη Στέλλα

Παπαμώρου Ανδριανή

Κωσταδήμα Αθανασία

Δήμου Παναγιώτα

Διευθυντής

Ειδική παιδαγωγός

Προϊσταμένη νηπιαγωγός

Νηπιαγωγός E.A.

Γυμνάστρια

Λογοθεραπεύτρια

Φυσιοθεραπευτής

Σχολική νοσηλεύτρια

Κοινωνική λειτουργός

Κοινωνικός φροντιστής

Κοινωνικός φροντιστής

gpatsis@hotmail.gr

alexandra.bibou@gmail.com

 

Kiriaki_kokkineli@yahoo.gr

thaliak1@yahoo.gr

en1411@yahoo.gr

svasios@yahoo.gr

stellakaouki@yahoo.gr

papamorou@yahoo.com

pa21gr@yahoo.gr

Σχολικό έτος 2016-17

Τούλης Ευάγγελος

Χασκής Χρήστος

Γεωργούλας Γεώργιος

Μπίμπου Αλεξάνδρα

Βλάχου Μαρία-Βιργινία

Κοκκινέλη Κυριακή

Κώστα Ευθαλία

Δερέκα Ερμιόνη

Βάσιος Σπύρος

Καούκη Στέλλα

Παπαμώρου Ανδριανή

Γραβιά Ελεάννα

Γεωργίου Ιωάννα

Παπάζογλου Ευαγγελία

Διευθυντής

Ειδικός παιδαγωγός

Ειδικός παιδαγωγός

Ειδική παιδαγωγός

Προϊσταμένη νηπιαγωγός

Νηπιαγωγός

Γυμνάστρια

Λογοθεραπεύτρια

Φυσιοθεραπευτής

Σχολική νοσηλεύτρια

Κοινωνική λειτουργός

Εργοθεραπεύτρια

Κοινωνικός φροντιστής

Κοινωνικός φροντιστής

etoulis@sch.gr

 

 

alexandra.bibou@gmail.com

 

Kiriaki_kokkineli@yahoo.gr

thaliak1@yahoo.gr

en1411@yahoo.gr

svasios@yahoo.gr

stellakaouki@yahoo.gr

papamorou@yahoo.com

———————————–

Σχολικό έτος 2015-16

Τούλης Ευάγγελος

Χασκής Χρήστος

Ζώη Ευδοκία

Μπίμπου Αλεξάνδρα

Κοκκινέλη Κυριακή

Κώστα Ευθαλία

Δερέκα Ερμιόνη

Βάσιος Σπύρος

Καούκη Στέλλα

Παπαμώρου Ανδριανή

Γραβιά Ελεάννα

Γεωργίου Ιωάννα

Κρανά Βάγια

Διευθυντής

Ειδικός παιδαγωγός

Ειδική παιδαγωγός

Ειδική παιδαγωγός

Νηπιαγωγός

Γυμνάστρια

Λογοθεραπεύτρια

Φυσιοθεραπευτής

Σχολική νοσηλεύτρια

Κοινωνική λειτουργός

Εργοθεραπεύτρια

Κοινωνικός φροντιστής

Κοινωνικός φροντιστής

etoulis@sch.gr


 

alexandra.bibou@gmail.com

Kiriaki_kokkineli@yahoo.gr

thaliak1@yahoo.gr

en1411@yahoo.gr

svasios@yahoo.gr

stellakaouki@yahoo.gr

papamorou@yahoo.com

———————————–

 Σχολικό έτος 2014-15

Τούλης Ευάγγελος

Χασκής Χρήστος

Χρηστίδη Αλίκη

Μπίμπου Αλεξάνδρα

Κοκκινέλη Κυριακή

Κώστα Ευθαλία

Δερέκα Ερμιόνη

Βάσιος Σπύρος

Καούκη Στέλλα

Παπαμώρου Ανδριανή

Τάτση Δώρα

Μανούση Ευαγγελία

Μπέλου Βασιλική

Διευθυντής

Ειδικός παιδαγωγός

Ειδική παιδαγωγός

Ειδική παιδαγωγός

Νηπιαγωγός

Γυμνάστρια

Λογοθεραπεύτρια

Φυσιοθεραπευτής

Σχολική νοσηλεύτρια

Κοινωνική λειτουργός

Ψυχολόγος

Κοινωνικός φροντιστής

Κοινωνικός φροντιστής

etoulis@sch.gr

—————————

aliki240973@gmail.c

alexandra.bibou@gmail.com

Kiriaki_kokkineli@yahoo.gr

thaliak1@yahoo.gr

en1411@yahoo.gr

svasios@yahoo.gr

stellakaouki@yahoo.gr

papamorou@yahoo.com

———————————–

Evi_manousi@hotmail.gr

vasobellou@gmail.com


Σχολικό έτος 2013-14

Τούλης Ευάγγελος

Χασκής Χρήστος

Χρηστίδη Αλίκη

Μπίμπου Αλεξάνδρα

Κώστα Ευθαλία

Δερέκα Ερμιόνη

Βάσιος Σπύρος

Καούκη Στέλλα

Παπαμώρου Ανδριανή

Κωσταδήμα Αθανασία

Διευθυντής

Ειδικός παιδαγωγός

Ειδική παιδαγωγός

Ειδική παιδαγωγός

Γυμνάστρια

Λογοθεραπεύτρια

Φυσιοθεραπευτής

Σχολική νοσηλεύτρια

Κοινωνική λειτουργός

Κοινωνικός φροντιστής

etoulis@sch.gr

——————————

aliki240973@gmail.c

alexandra.bibou@gmail.com

thaliak1@yahoo.gr

en1411@yahoo.gr

svasios@yahoo.gr

stellakaouki@yahoo.gr

papamorou@yahoo.com

————————————-

 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: