Τι κάνουμε

Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες.

Ανεξάρτητα από τις αιτίες, απαιτείται ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό-θεραπευτικό ομαδικό πλαίσιο όπου θα καταβληθεί η προσπάθεια περιορισμού των ελλειμμάτων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Στο σχολείο μας λειτουργούν 4 τμήματα. Κάθε τμήμα περιλαμβάνει μέχρι 4 παιδιά υπό την καθοδήγηση ενός ειδικού παιδαγωγού, ενώ παράλληλα παρέχονται υποστηρικτικές θεραπείες (λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, κοινωνική υποστήριξη, αγωγή υγείας). Οι εκπαιδευτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις που δέχονται τα παιδιά μας διακρίνονται σε ομαδικές και ατομικές, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες που έχει κάθε παιδί, αφού βέβαια έχει προηγηθεί αξιολόγηση.

Κάθε εκπαιδευτικός συνεργάζεται με την διεπιστημονική ομάδα του σχολείου μας προκειμένου να αξιολογήσουν τους μαθητές και να θέσουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους  εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς στόχους.

Βασικοί σκοποί της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της μαθησιακής, γνωστικής, λεκτικής, κινητικής, αισθητηριακής ολοκλήρωσης, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Πιο αναλυτικα:

  •         Η αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού στους τομείς της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, συμπεριφοράς, μάθησης και αντίληψης, παιχνιδιού, κοινωνικής συναλλαγής, κίνησης, αισθητηριακής ολοκλήρωσης και αυτοεξυπηρέτησης.
  •          H όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίησή του σε τομείς της καθημερινής ζωής, η κοινωνικοποίηση και το παιχνίδι με άλλα παιδιά και  η ενδυνάμωση της κοινωνικής επικοινωνίας και όχι ρομποτικής με το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο
  •          H συμβουλευτική καθοδήγηση των γονέων σε καθημερινά και πρακτικά θέματα όπως η διαχείριση της συμπεριφοράς, η χρήση μέσων επικοινωνίας, η αγωγή τουαλέτας και η σίτιση κ.α.
  •          H ψυχολογική στήριξη του γονέα
Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: