Ψυχολόγος

Τεχνολογική υποστήριξη ΑμεΑ

                                                              Τεχνολογική υποστήριξη ΑμεΑ

 

Διάγνωση – αξιολόγηση μαθητών σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους γονείς, με χρήση τεχνικών και εργαλείων. Αξιολογούνται δεξιότητες σχολικής μάθησης, κοινωνικές δεξιότητες, γνωστική, νοητική, συναισθηματική ανάπτυξη κτλ.

 

Συμβουλευτική γονέων και οικογένειας.

Συνεργασία με το προσωπικό και τη διεύθυνση.

Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

Συνεργασία με άλλους φορείς.

Ο ρόλος της ψυχολόγου είναι υποστηρικτικός στο όλο πρόγραμμα και ταυτόχρονα συμβουλευτικός προς τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών.

 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: