Κώφωση

Διαδραστική Εφαρμογή Εκμάθησης Της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Το Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης έχει δημιουργήσει μια online διαδραστική εφαρμογή τύπου Λεξικού Νοηματικής Γλώσσας. Το λεξικό Νοηματικής Γλώσσας μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή υλοποιήθηκε από τον καθηγητή πληροφορικής του Ειδικού Γυμνασιού – Λυκείου ΕΑΕ Κωφών & Βαρηκόων Θεσσαλονίκης Χαράλαμπο Αλατζιά.

Continue reading

Advertisements
Categories: Κώφωση | Leave a comment

Αναλυτικά πρόγραμμα σπουδών για μαθητές με προβλήματα κώφωσης

depps-aps-for-amea

1. Α.Π.Σ για μαθητές με προβλήματα ακοής

2. Αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων για  ΚΩΦΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

3. Οδηγός εκπαιδευτικών σε θέματα  ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΣΗΣ και προτεινόμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη της επικοινωνίας

4. Πρόγραμμα σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

5. Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Εικαστικών

6. Η ένταξη και η συμμετοχή των κωφών/βαρύκοων μαθητών σε σχολεία με ακούοντες μαθητές

Categories: Κώφωση | Leave a comment

Παιδικά Παραμύθια & Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική

Πατήστε εδώ για να ακούσετε τα παραμύθια με την ελληνική νοηματική γλώσσα


Σαν το αλάτι

Η αλεπού και το κοράκι

Ο βοσκός και τα αστεία του

Το κωφό Δέντρο

Ο Διερμηνέας

Γάτα, Λιοντάρι και Άνθρωπος

Η Χελώνα και ο Λαγός

Η Καταιγίδα

Τα δυο Κοκόρια

Οι Λαγοί και τα Βατράχια

Το Λιοντάρι και το Ποντίκι

Το Παραμύθι που δεν είχε Τέλος

Στο δικό τους Σπίτι

Το στάρι που έγινε αμύγδαλο

Οι τρεις συμβουλές

Για πρώτη φορά στο Θέατρο

Up and Up
Categories: Κώφωση | Leave a comment

Blog at WordPress.com.